IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Głównym źródłem zagrożeń dla elementów budowlanych w gruncie są zalegające wody gruntowe, wody roztopowe i opadowe oraz wilgoć gruntowa. Przegrody budowlane w gruncie w przypadku zawilgocenia będą bardzo szybko ulegały destrukcji. W celu niedopuszczenia do występowania zawilgocenia i niszczenia elementów budowlanych w gruncie stosuje się systemy zabezpieczeń powierzchni za pomocą produktów hydroizolacji powłokowych.

W przypadku stosowania izolacji przeciwwilgociowej wody gruntowe nie mogą występować na przegrodach budowlanych. Izolacja przeciwwilgociowa zabezpiecza elementy budowlane w gruncie przed wilgocią gruntową wodą opadową i roztopową. Przygotowane podłoże zagruntować roztworem Dysperbit Grunt z rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:9 (pod Dysperbit) lub Izobit SBS Expres, IzobitBr (pod IzobitDk). Po wyschnięciu gruntu na podłoże fundamentu nałożyć trzy warstwy Dysperbit lub IzobitDk. Zwrócić szczególną uwagę na dokładne połączenie izolacji pionowej fundamentu z izolacją poziomą na ławie fundamentowej. W przypadku stosowania produktów rozpuszczalnikowych nie można zastosować ocieplenia fundamentu styropianem lub innym produktem wrażliwym na rozpuszczalnik zawarty w produkcie hydroizolacji powłokowej.

Galeria zdjęć
image-body-1 (1).jpg
fund-rys2.jpg
image-full.jpg
0a1ae86e4191b7e8230c9449e6cf.jpg