FUNDAMENT

Fundamenty oraz ściany fundamentowe to jeden z ważniejszych punktów przy projektowaniu jak i wznoszeniu budynków.

Zadaniem fundamentów jest przekazanie na grunt ciężaru budynku i wszystkich obciążeń oddziałujących na budynek, tj.; obciążenia ludźmi, sprzętem, śniegiem, wiatrem oraz wiele innych.     

Przed rozpoczęciem projektowania fundamentów konieczna jest znajomość obciążenia działającego za pośrednictwem fundamentu na grunt. Początkowym etapem przy wykonywaniu fundamentów prawie zawsze jest usunięcie wierzchniej warstwy gruntu, zwanego ziemią roślinną lub humusem (o grubości kilkudziesięciu centymetrów).   Fundamenty budynków powinny być usytuowane na gruncie rodzimym, którego nośność wynosi co najmniej 0,10 MPa, około 5-10 cm poniżej strefy przemarzania. 

 

Galeria zdjęć

image-body-1.jpgimage-body-1 (1).jpgimage-full.jpg0a1ae86e4191b7e8230c9449e6cf.jpg